Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840219

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2015 r.
III SA/Wr 438/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński.

Sędziowie WSA: Małgorzata Malinowska-Grakowicz (spr.), Magdalena Jankowska-Szostak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 6 listopada 2015 r. sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zawieszenia wypłaty renty strukturalnej oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.