III SA/Wr 160/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870992

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 września 2013 r. III SA/Wr 160/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marcin Miemiec.

Sędziowie WSA: Bogumiła Kalinowska, Jerzy Strzebinczyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 10 września 2013 r. sprawy ze skargi J.F. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.