III SA/Wr 1154/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812169

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 r. III SA/Wr 1154/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi A Sp z.o.o. w W., na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W., z dnia (...) r., Nr (...), w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry, postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.