III SA/Wr 1101/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812168

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 r. III SA/Wr 1101/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi P. P., na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.