III SA/Wa 936/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807021

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2016 r. III SA/Wa 936/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Śledzik.

Sędziowie WSA: Bożena Dziełak (spr.), Agnieszka Góra-Błaszczykowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2016 r. sprawy ze skargi B. J. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.