III SA/Wa 590/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870999

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2013 r. III SA/Wa 590/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia del. WSA Marek Kraus.

Sędziowie WSA: Dariusz Kurkiewicz (spr.), Waldemar Śledzik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2013 r. sprawy ze skargi R. K. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.