III SA/Wa 567/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2646296

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2018 r. III SA/Wa 567/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Świercz.

Sędziowie WSA: Tomasz Sałek, Radosław Teresiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi U. z siedzibą w H. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 grudnia 2017 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.595.2017.1.KOM w przedmiocie podatku od towarów i usług

1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,

2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz U.

z siedzibą w H. kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

U. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) pismem z dnia 3 listopada 2017 r. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania prawidłową stawką podatku VAT przypraw i mieszanek przypraw oferowanych przez Spółkę.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiono następujący stan faktyczny:

U. jest spółką handlową z siedzibą w Holandii, wpisaną do rejestru prowadzonego przez tamtejszą Izbę Handlowo-Przemysłową. Spółka jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT w Polsce. W związku z ciągłym rozwojem działalności. Spółka planuje wprowadzić do swojej oferty przyprawy oraz mieszanki przypraw.

Wnioskodawca planuje sprzedaż następujących produktów:

1) przyprawy:

- ziele angielskie - towar będzie zakupiony w Meksyku w postaci ziaren. Będzie poddawany procesowi oczyszczania, suszenia i traktowania parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 15g; mieszczący się w grupowaniu PKWiU 01.28.12.0, (dalej: "ziele angielskie");

- ziarna gorczycy - towar będzie zakupiony w Kanadzie w postaci ziaren. Będzie poddany procesom suszenia i oczyszczania, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 30 g., mieszczący się w grupowaniu PKWiU 01.28.12.0. (dalej: "ziarna gorczycy");

- suszona papryka w proszku - towar będzie zakupiony w Hiszpanii w postaci owoców. Będzie poddawany procesowi oczyszczania, suszenia, mielenia i traktowania parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 20 g. mieszczący się w grupowaniu PKWiU 01.28.12.0, (dalej: "papryka w proszku");

- chili - towar będzie zakupiony w Indiach w postaci owoców, będzie poddany procesowi oczyszczania, mielenia, suszenia i traktowania parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 15 g. mieszczący się w grupowaniu PKWiU 01.28.12.0, (dalej: "chili");

- suszone łamane liście majeranku - towar będzie zakupiony w Egipcie w postaci liści. Będzie poddany procesom oczyszczania, suszenia, łamania i traktowania parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 8g. mieszczący się w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0. (dalej: "majeranek");

- suszone liście laurowe całe - towar zakupiony w Turcji w postaci liści. Będzie poddany procesowi suszenia, a następnie konfekcjonowania w torebki o pojemności 5g. mieszczący się w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0, (dalej: "liście laurowe");

- suszony kmin rzymski w proszku - towar będzie zakupiony w Indiach w postaci nasion. Poddany procesowi oczyszczania, mielenia i traktowania parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 15 g, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0, (dalej: "kmin rzymski");

- kminek suszony w proszku - towar będzie zakupiony w Polsce w postaci nasion poddany procesowi oczyszczania, suszenia, mielenia i traktowania parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 15 g, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0, (dalej: "kminek");

- suszony imbir w proszku - towar będzie zakupiony w Nigerii w postaci korzenia. Poddany będzie procesowi oczyszczania, suszenia, mielenia i traktowania parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 15 g, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0, (dalej: "suszony imbir w proszku");

- suszony cynamon w proszku - towar będzie zakupiony w Wietnamie w postaci kory poddany procesom oczyszczania, suszenia, łamania, traktowania parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, mielenia, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 15 g, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0, (dalej: "cynamon w proszku");

- suszona kurkuma w proszku - towar zakupiony w Indiach w postaci korzenia poddany procesom oczyszczania, suszenia, traktowania parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, mielenia, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 20 g, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0, (dalej: "kurkuma");

- suszona gałka muszkatołowa w proszku - towar będzie zakupiony w Indonezji w postaci owoców poddany procesom suszenia, mielenia i traktowanie parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 20 g, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0. (dalej: "gałka muszkatołowa");

- suszone łamane listki rozmarynu - towar będzie zakupiony w Maroko w postaci owoców poddany procesowi oczyszczania, suszenia, mielenia i traktowany parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 15 g. mieszczący się w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0. (dalej: "rozmaryn");

- suszone łamane liście oregano - towar będzie zakupiony w Turcji w postaci liści poddany procesowi Oczyszczanie, suszenia, łamania i traktowania parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 10 g, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0, (dalej: "oregano");

- suszone łamane liście tymianku - towar będzie zakupiony w Polsce w postaci liści, poddany procesowi oczyszczania, suszenia, łamania i traktowany parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 10 g, mieszczący się w zgrupowaniu PKWiU 10.84.23.0, (dalej: "tymianek");

- goździki całe suszone - towar będzie zakupiony w Indonezji w postaci pąków poddany procesowi oczyszczania, suszenia i traktowany parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 10 g, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0, (dalej: "goździki");

2) w postaci mieszanek przypraw:

- suszone curry w proszku - towar będzie kupowany w różnych miejscach (mieszanka). Składniki cum' (nasiona kolendry, nasiona kuminu, kurkuma, pieprz czarny, anyż, cynamon, nasiona kopru włoskiego, imbir, korzeń lubczyka). Poddane procesom: suszenia, mielenia i traktowany parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 20 g, mieszcząca się w grupowaniu PKWiU

10.84.23.0, (dalej: "curry");

- zioła prowansalskie łamane liście - towar będzie kupowany w rożnych miejscach (mieszanka). Składniki: zioła prowansalskie (rozmaryn (40%), bazylia (22%), majeranek, tymianek (7%), oregano (7%), cząber, koper włoski, lawenda, szałwia). Poddany procesom: suszenia, łamania, i traktowanie parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów konfekcjonowany w torebki o pojemności 10 g, mieszcząca się w grupowaniu PKWiU 10.84.12.0, (dalej: "zioła prowansalskie");

3) inne:

- suszona cebula w małych kawałkach - towar zakupiony w USA w postaci owoców poddany procesowi obierania, oczyszczania, cięcia, suszenia, mielenia, a następnie konfekcjonowany w torebki o pojemności 20 g, mieszcząca się w grupowaniu PKWiU 10.39.13.0. (dalej: "cebula");

- suszone łamane liście pietruszki - towar będzie kupiony w Polsce w postaci liści poddany procesom oczyszczania, suszenia, przesiewania, a następnie konfekcjonowany w torebki - pojemności 8 g, mieszcząca się w grupowaniu PKWiU 10.39.13.0. (dalej: "pietruszka").

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytania:

Czy Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży krajowej:

* ziela angielskiego,

* ziarna gorczycy,

* suszonej papryki w proszku,

* chili,

2. Czy Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do sprzedaży krajowej:

* majeranku,

* liści laurowych,

* cebuli,

* pietruszki.

* ziół prowansalskich,

3. Czy Spółka powinna zastosować podstawową stawkę VAT w wysokości 23% w odniesieniu do sprzedaży krajowej:

* kminu rzymskiego,

* kminku,

* imbiru.

* cynamonu,

* kurkumy,

* gałki muszkatołowej,

* rozmarynu,

* oregano,

* tymianku,

* goździków,

* curry.

W odpowiedzi na pierwsze pytanie Spółka stwierdziła, że jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży krajowej:

* ziela angielskiego,

* ziarna gorczycy,

* suszonej papryki w proszku,

* chili.

Zdaniem Spółki powyższe przyprawy są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.28.12.0 "chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki", a zatem podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 10 załącznika nr 10 do u.p.t.u.

W odpowiedzi na drugie pytanie, Wnioskodawca wskazał, że jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do sprzedaży krajowej:

* majeranku,

* liści laurowych,

* cebuli,

* pietruszki,

* ziół prowansalskich.

Spółka podniosła, że zioła prowansalskie będą mieściły się w zgrupowaniu PKWiU 10.84.12.0. Z kolei w pozycji 41 załącznika nr 3 do u.p.t.u wymieniono: "Sosy; mieszkanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej". Jako, że zioła prowansalskie stanowią mieszkankę przypraw, które wprost są wymienione w pozycji 41 zał. 3 do u.p.t.u, towar ten będzie mógł korzystać ze stawki preferencyjnej 8% VAT.

W odpowiedzi na trzecie pytanie, Wnioskodawca uznał, że powinien on zastosować podstawową stawkę VAT w wysokości 23% w odniesieniu do sprzedaży krajowej:

* kminu rzymskiego,

* kminku,

* imbiru,

* cynamonu,

* kurkumy,

* gałki muszkatołowej,

* rozmarynu,

* oregano,

* tymianku.

* goździków,

* curry.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane wyżej przyprawy nie są wymienione w żadnym z załączników do u.p.t.u. odnoszących się do towarów/usług korzystających ze stawki preferencyjnej. Spółka stoi na stanowisku, że powinny być one opodatkowane podstawową stawką 23%.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Organ interpretacyjny) w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2018 r. uznał, że stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie stawki podatku VAT na dostawę ziela angielskiego i chili (część pyt. nr 1), dostawę ziół prowansalskich (część pyt. nr 2) oraz dostawę produktów wymienionych w pyt. nr 3 i nieprawidłowe w zakresie stawki podatku VAT na dostawę majeranku i liści laurowych (część pyt. nr 2).

Odnośnie stawki podatku VAT na dostawę suszonego majeranku i suszonych liści laurowych, Organ interpretacyjny wskazał, że w załączniku nr 3 do u.p.t.u. pod pozycją II wymieniono PKWiU- ex 01.28.19.0 - "Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane". Poza tym w załączniku nr 10 do u.p.t.u. pod poz. 13 wskazano: "Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane" - PKWiU ex 01.28.19.0. Dlatego też, w ocenie Organu interpretacyjnego, aby stwierdzić, czy suszony majeranek i suszone liście laurowe oferowane przez Spółkę korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT wymienionej w tytule załącznika nr 3 lub nr 10 do u.p.t.u. należy zbadać, czy odpowiadają one warunkom określonym przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru/usługi" tych pozycji załączników. Organ podatkowy zauważył przy tym, że zarówno w poz. 11 załącznika nr 3 do u.p.t.u., jak również w poz. 13 załącznika nr 10 do u.p.t.u. w rubryce "nazwa towaru/usługi" wymienione zostały "nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne" - w tym m.in. "majeranek i inne rośliny przyprawowe". Oznacza to, że ustawodawca przewiduje stosowanie preferencyjnych stawek podatku VAT tylko dla tych towarów sklasyfikowanych w PKWiU w grupie 01.28.19.0 spełniających powyższe warunki.

Jak podkreślił Organ interpretacyjny, regulacje dotyczące preferencji podatkowych, w tym zwolnień od podatku bądź preferencyjnych stawek podatku, należy interpretować w sposób ścisły, gdyż stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z którą dostawa bądź świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 23%.

W konsekwencji zapis dokonany przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru/usługi" odpowiadający poz. 11 załącznika nr 3 do u.p.t.u. oraz poz. 13 załącznika nr 10 do u.p.t.u. należy interpretować w ten sposób, że stawkami preferencyjnymi określonymi w tych załącznikach podlegają tylko nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, tj. wyłącznie koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfi kowane.

Tymczasem jak wynika z wniosku Spółki majeranek zakupiony w Egipcie w postaci liści będzie oczyszczany, suszony, łamany i traktowany parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, a całe liście laurowe zakupione w Turcji będą suszone, a następnie oba produkty będą konfekcjonowane w torebki o odpowiedniej pojemności. To kolei pozwala, zdaniem Organu interpretującego, stwierdzić, że oferowane przez Spółkę produkty będą przetworzoną formą majeranku i liści laurowych, gdyż poddane wyżej wymienionym procesom niewątpliwie zmienią swój wygląd i kształt. Suszenie i łamanie ww. roślin przyprawowych spowoduje ich rozdrobnienie i rozdzielenie na kilka frakcji. Roślina przyprawowa jaką jest majeranek czy liście laurowe stają się nowym produktem zaspokajającym określone potrzeby konsumenta jako przyprawa do potraw. W konsekwencji oferowane przez Spółkę produkty "suszone łamane liście majeranku i suszone liście laurowe całe" nie mogą korzystać z opodatkowania preferencyjną stawką podatku VAT i powinny być sprzedawane ze stawką podatku VAT podstawową, w wysokosci 23%.

W skardze na powyższą interpretację indywidualną Spółka wniosła o jej uchylenie w zakresie, w jakim Organ interpretacyjny uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

W skardze zarzucono naruszenie:

- art. 121 w związku z art. 14b § 3 ustawy z dnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.; dalej: o.p.), poprzez błędną analizę stanu przyszłego zaprezentowanego we Wniosku w odniesieniu do stawki VAT na majeranek oraz liście laurowe;

- art. 121 w związku z art. 14c § 2 o.p. poprzez nieprawidłową ocenę prawną stanowiska Spółki, tj. uznanie, że produkty oferowane przez Spółkę są przetworzoną formą majeranku i liści laurowych, zatem nie mogą korzystać z preferencyjnych stawek VAT;

- art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 u.p.t.u. w związku z pozycją 11 załącznika nr 3 do u.p.t.u. poprzez przypisanie błędnej stawki VAT w wysokości 23%, nie zaś 8% do sprzedaży majeranku oraz liści laurowych.

W odpowiedzi na skargę Organ interpretacyjny wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej części interpretacji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga zasługiwała na uwzględnienie.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 57a p.p.s.a. w przypadku skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Niniejsza interpretacja indywidulana została zaskarżona w części w której uznano za nieprawidłowe stanowisko Spółki w zakresie stawki podatku VAT na dostawę majeranku i liści laurowych (część pytania nr 2 wniosku Spółki). W związku z powyższym Sąd bada tylko w takim zakresie przedmiotową interpretację.

Istota sporu w przedmiotowej sprawie dotyczy ustalenia czy oferowany do sprzedaży produkt (towar) w postać przypraw (majeranku i liści laurowych) stanowi nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, do których odnosi się grupowanie PKWiU przypisane przez Skarżącego do obu produktów, tj. PKWiU 01.28.19.0. Ponadto Skarżący zwraca uwagę na istotny aspekt, który powinien być również wzięty pod uwagę przy analizie stawek VAT na majeranek oraz liście laurowe, którym jest sprzedaż dokonywana przez, podmioty konkurencyjne wobec Skarżącej, działające na terenie Polski.

Zdaniem Skarżącej, w wydanej interpretacji zostało naruszone prawo materialne poprzez błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.u.p.t.u. oraz pozycją 11 załącznika nr 3 do tejże ustawy, tj. przypisanie błędnej stawki VAT w wysokości 23%, nie zaś 8% do sprzedaży majeranku oraz liścia laurowego.

Przechodząc do stanowiska Organu interpretacyjnego należy zauważyć, że podstawą powyższego stanowiska była wykładnia literalna oparta na definicji pojęcia "przetwarzać" zawarta w Słowniku Języka Polskiego Wydawnictwa PWN, która oznacza: i) przekształcić coś twórczo; ii) zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd; iii) opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową. W konsekwencji organ interpretacyjny uznał, że zapis dokonany przez ustawodawcę w: rubryce "nazwa towaru/usługi" odpowiadający poz. 11 załącznika nr 3 do u.p.t.u. oraz poz. 13 załącznika nr 10 do u.p.t.u., należy interpretować w ten sposób, że stawkami preferencyjnymi określonymi w tych załącznikach podlegają tylko nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, tj. wyłącznie koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane. W związku z powyższym, zdaniem Organu interpretacyjnego w okolicznościach przedstawionych we Wniosku należy stwierdzić, że oferowane przez Spółkę produkty są przetworzoną formą majeranku i liści laurowych, gdyż poddane procesom opisanym we Wniosku niewątpliwie zmieniają swój wygląd i kształt. Suszenie i łamanie ww. roślin przyprawowych powoduje ich rozdrobnienie i rozdzielenie na kilka frakcji. Roślina przyprawowa jaką jest majeranek czy liście laurowe stają się nowym produktem zaspokajającym określone potrzeby konsumenta jako przyprawa do potraw.

Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie zasadne było skorzystanie przez Organ interpretacyjny z wykładni językowej ale jej rezultaty wymagały wsparcia także wykładnią celowościową i systemową. W ocenie Sądu wykładni językowej powinien zostać poddany zwrot "nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne", a nie samo pojęcie "przetwarzać". Pojęcie "przetwarzać" jest wieloznaczne i z samej definicji wskazanej przez organ wynika, że ma różne znaczenia w zależności od kontekstu wypowiedzi, w której zostało użyte. Dlatego też ustalając zakres pojęcia "przetwarzać" konieczne jest na gruncie wykładni językowej odniesienie się do całego zwrotu, który wskazuje również przedmiot przetworzenia, czyli co ma być przetworzone, a dokładniej nieprzetworzone.

W realiach niniejszej sprawy "nieprzetworzone" mają być "rośliny przyprawowe i aromatyczne" pojęcia te mają charakter ogólny i nie zostały dookreślona (np. poprzez podanie nazw własnych) zarówno w poz. 11 załącznika nr 3 oraz poz. 13 załącznika nr 10 do u.p.t.u.

Zgodnie z powszechnym rozumieniem tego terminu rośliny przyprawowe to rośliny i ich części (korzenie, kłącza, cebule, kora, kwiaty, owoce, nasiona) w stanie świeżym, wysuszonym lub po obróbce mechanicznej, stosowane jako przyprawy. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Rośliny_przyprawowe;). Biorąc więc pod uwagę znaczenie terminu "rośliny przyprawowe i aromatyczne", które wskazuje, że rośliną przyprawową jest również część rośliny, nadanie znaczenia pojęciu "przetworzone" wyłącznie w aspekcie zmiany kształtu i wyglądu (traktowanie jako desygnat nazwy) jest niezasadne.

Zdaniem Sądu zatem dokonując wykładni zwrotu "nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne" należy stwierdzić, że są to nieprzetworzone rośliny lub ich części w stanie świeżym, wysuszonym lub po obróbce mechanicznej stosowane zasadniczo, ale nie wyłącznie jako przyprawy. Zatem roślina lub jej część nie przestaje był "rośliną przyprawową i aromatyczną" w wyniku poddania jej m.in. procesowi suszenia i obróbki mechanicznej.

Pojęcie zatem "nieprzetworzone" nie można wiązać wyłącznie z kształtem i wyglądem rośliny przyprawowej i aromatycznej skoro ta sam roślina przyprawowa i aromatyczna może mieć różny kształt i wygląd w wyniku poddania jej procesowi m.in. suszenia i obróbki mechanicznej, nie tracąc jednocześnie swoich właściwości jako przyprawa. Rezultat wykładni językowej Organu interpretacyjnego prowadzi do nieakceptowalnych z punku widzenia wykładni celowościowej konsekwencji. Oznaczałby, że suszone liście majeranu, o które pyta Skarżący, są opodatkowane stawką 23% dlatego, że zostały poddane procesowi łamania, (zmiany kształtu i wyglądu). Gdyby Skarżący zdecydował się poddać liście majeranu procesom oczyszczania, suszenia i traktowania parą wodną w celu wyeliminowania mikroorganizmów, ale bez procesu łamania to liście majeranu byłyby opodatkowane preferencyjną stawą podatku. Uzależnienie preferencji podatkowej od kształtu towaru (rośliny przyprawowej i aromatycznej), który nie wpływa na jego właściwości w tym sposób użytkowania nie miałoby uzasadnienia normatywnego (należy pamiętać, że ustawodawca jest racjonalny).

Organ interpretacyjny nie wyjaśnia precyzyjnie w jaki sposób w jego ocenie opisane we Wniosku procesy, którym poddawane są rośliny przyprawowe i aromatyczne zmieniają wygląd, a więc są przetwarzane. Należy jednak zauważyć, że suszenie nie wpływa na cechy roślin przyprawowych i aromatycznych. Nadal, tj. po procesie suszenia służą one jak przyprawy. Proces suszenia jest wręcz w niektórych przypadkach niezbędny dla rośliny przyprawowej i aromatycznej. Przykładowo będący przedmiotem sporu liść laurowy jest suszonym liściem rośliny o nazwie wawrzyn szlachetny (Laurus nobilis).

Wskazując na wykładnię systemową należy zwrócić uwagę, że zarówno w załączniku 3 jak i załączniku 10 u.p.t.u. ustawodawca określając stan "towarów roślinnych" posługuje się pojęciami "surowa", "suszona". Przykładowo w załączniku nr 3 poz. 8 i w załączniku 10 poz. 10 u.p.t.u. wskazano, że z preferencyjnej stawki podatku korzysta "Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone - PKWiU 01.28.12.0., a "Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca", tylko surowe - PKWiU 01.28.14.0 (załącznik nr 3 poz. 10 oraz załącznik nr 10 poz. 12).

Ustawodawca zatem uzależnia preferencję podatkową od stanu "towaru roślinnego", tj. surowy lub suszony. Jeżeli więc wolą ustawodawcy byłoby, aby tylko surowe, a nie suszone rośliny przyprawowe i aromatyczne były objęte preferencyjną stawką podatku VAT to dałby temu wyraz. Nie wprowadzałby dodatkowego terminu "nieprzetworzone", ale posłużył się terminem już używanym w załącznikach 3 i 10 - "surowe".

Mając powyższe na uwadze pojęcie "nieprzetworzone" zdaniem Sądu użyty w zwrocie "nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne" należy odnieść do słownikowego znaczenia "przekształcić coś twórczo", tj. zmieniać, nadając inne właściwości. Wnioskując a contrario przetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne to takie które są poddane procesowi, w wyniku którego ich naturalne właściwości ulegają zmianie np. poprzez dodanie tzw. wzmacniaczy smaku i zapachu.

Wydając ponownie interpretację indywidualną organ uwzględni powyższe stanowisko Sądu oraz weźmie pod uwagę przy analizie stawek VAT na majeranek oraz liści laurowych, że ich sprzedaż dokonywana jest także przez, podmioty konkurencyjne wobec Skarżącej, działające na terenie Polski. Sąd podziela bowiem argumenty Skarżącego o konieczności uwzględnienia zasad wypracowanych w orzecznictwie TSUE i sądów krajowych w zakresie opodatkowanie towarów konkurencyjnych.

Mając powyższe na uwadze, wobec uznania za naruszającą prawo zaskarżoną interpretację indywidualną Sąd na podstawie art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. uchylił powyższą interpretację indywidualną i zasądził zgodnie z art. 200 p.p.s.a. i art. 205 § 1 p.p.s.a. na rzecz Skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego, na które składają się:

a. kwota 200 zł uiszczonego wpisu sądowego;

b. kwota 480 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - określona na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 153);

c. kwota 17 zł opłaty skarbowej uiszczonej od udzielonego pełnomocnictwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.