III SA/Wa 1817/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3131369

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. III SA/Wa 1817/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sędziowie WSA: Jacek Kaute, Honorata Łopianowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi L. I. i R. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na 2014 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.