III SA/Wa 1512/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3132830

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r. III SA/Wa 1512/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Trochim-Tuchorska (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Dziedzic-Chojnacka, Anna Zaorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 17 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi Banku (...) z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.67.2017.3.AZ/SO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.