III SA/Wa 1506/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

III SA/Wa 1506/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801651

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2017 r. III SA/Wa 1506/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sędziowie WSA: Honorata Łopianowska (spr.), Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 31 października 2017 r. sprawy ze skargi A. P. na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) lutego 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.