Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2790760

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 marca 2017 r.
III SA/Wa 1435/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sędziowie WSA: Aneta Lemiesz (spr.), Katarzyna Owsiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2017 r. sprawy ze skargi M. P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2016 r. nr IPPB1/4511-1346/15-2/KS w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.