Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2810905

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 maja 2016 r.
III SA/Wa 1103/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko.

Sędziowie WSA: Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Beata Sobocha (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2016 r. sprawy ze skargi G. F. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.