Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851887

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 lipca 2014 r.
III SA/Wa 109/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Kurasz.

Sędziowie WSA: Ewa Radziszewska-Krupa, Waldemar Śledzik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A.S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.