III SA/Po 679/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3132636

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2019 r. III SA/Po 679/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Górecka Szymon Widłak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2019 r. przy udziale sprawy ze skargi X na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia prowadzonego w trybie konkursu ofert zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.