III SA/Po 667/17, Warunki prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Odpowiednie stosowanie przepisów do elektronicznej dokumentacji medycznej. Odrzucenie oferty zawierającej nieprawdziwą informację. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2409558

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.