Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903596

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 4 listopada 2011 r.
III SA/Po 521/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka (spr.).

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska Beata Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2011 r. przy udziale Sprawy ze skargi J. H. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia r. nr.... w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.