Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917265

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2010 r.
III SA/Po 363/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sędziowie WSA: Walentyna Długaszewska Małgorzata Górecka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2010 r. przy udziale sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia r. nr w przedmiocie klasyfikacji taryfowej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.