Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2906333

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 stycznia 2010 r.
III SA/Po 251/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka (spr.).

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska Szymon Widłak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2010 r. przy udziale sprawy ze skargi J. J. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... r. nr... w przedmiocie przyznania płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.