III SA/Po 207/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

III SA/Po 207/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796562

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 lipca 2017 r. III SA/Po 207/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik.

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska Mirella Ławniczak (spr).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2017 r. przy udziale sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2015 oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.