III SA/Po 1082/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

III SA/Po 1082/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807159

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2016 r. III SA/Po 1082/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Koś Marek Sachajko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2016 r. przy udziale sprawy ze skargi P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.