III SA/Lu 1306/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - OpenLEX

III SA/Lu 1306/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2794951

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 czerwca 2017 r. III SA/Lu 1306/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sędziowie WSA: Grzegorz Grymuza (spr.), Iwona Tchórzewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 6 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi C. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.