III SA/Łd 971/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3136061

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 marca 2019 r. III SA/Łd 971/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sędziowie Asesor, WSA: Małgorzata Kowalska (spr.), Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2019 r. sprawy ze skargi A. Ś. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.