Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2856316

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 5 listopada 2014 r.
III SA/Łd 799/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sędziowie WSA: Ewa Cisowska-Sakrajda, Krzysztof Szczygielski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2014 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.