III SA/Łd 792/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - OpenLEX

III SA/Łd 792/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802103

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 października 2017 r. III SA/Łd 792/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sędziowie WSA: Monika Krzyżaniak (spr.), Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2017 r. sprawy ze skargi B. N. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) (...) w przedmiocie uznania zarzutu nieistnienia obowiązku za nieuzasadniony oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.