III SA/Łd 744/20, Zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

III SA/Łd 744/20, Zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3170076

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.