Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2985984

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 września 2015 r.
III SA/Łd 545/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sędziowie: WSA Monika Krzyżaniak, NSA Teresa Rutkowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2015 r. sprawy ze skargi P. J. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu samochodowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.