Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871664

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 października 2013 r.
III SA/Łd 199/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Furmanek.

Sędziowie WSA: Arkadiusz Blewązka, Małgorzata Łuczyńska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2013 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Rady Gminy Czarnożyły z dnia 30 sierpnia 2011 r. nr X/38/2011 w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarnożyły oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.