III SA/Łd 1041/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809952

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2016 r. III SA/Łd 1041/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak (spr.).

Sędziowie: NSA Janusz Furmanek, WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi Gminy Daszyna na postanowienie Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. nr PRVI.432.29.2015 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.