III SA/Kr 529/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

III SA/Kr 529/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796523

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lipca 2017 r. III SA/Kr 529/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sędziowie WSA: Halina Jakubiec (spr.), Janusz Kasprzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2017 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 stycznia 2017 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.