III SA/Kr 444/22, Obowiązek organu pouczenia strony o skutkach zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania - Wyrok... - OpenLEX

III SA/Kr 444/22, Obowiązek organu pouczenia strony o skutkach zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3365819

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.