III SA/Kr 1769/23, Dysponowanie tytułem prawnym do lokalu jako warunek dopuszczalności meldunku. Dopuszczalność anulowania czynności materialno-technicznej polegającej na zameldowaniu - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3714497

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.