III SA/Kr 1332/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811986

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2016 r. III SA/Kr 1332/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga.

Sentencja

Kraków, dnia 19 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg A Sp.z.o.o. z siedzibą w W na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia 31 lipca 2015 r. nr (...) z dnia 31 lipca 2015 r. nr (...) z dnia 31 lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.