III SA/Kr 1244/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3131914

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2019 r. III SA/Kr 1244/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek.

Sędziowie WSA: Renata Czeluśniak Maria Zawadzka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi T. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 września 2018 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.