III SA/Gl 157/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812164

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 maja 2016 r. III SA/Gl 157/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo.

Sędziowie WSA: Barbara Brandys-Kmiecik (spr.), Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2016 r. przy udziale - sprawy ze skargi P. C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie gier losowych (kary pieniężnej) oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.