III SA/Gl 154/22, Charakter zapobiegawczy zawieszenia w prawach studenta. Rozumienie terminu „jednocześnie” (art. 312 ust. 5 ustawy). Uprawnienia, które poza uczelnią może realizować student zawieszony w prawach studenta - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3426508

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.