Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2856554

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 listopada 2014 r.
III SA/Gd 727/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sędziowie WSA: Elżbieta Kowalik-Grzanka, Jolanta Sudoł (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2014 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku delegowanego do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku Piotra Przytuły sprawy ze skargi K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 30 czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.