III SA/Gd 599/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871037

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 września 2013 r. III SA/Gd 599/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł.

Sędziowie WSA: Felicja Kajut (spr.), Bartłomiej Adamczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2013 r. sprawy ze skargi R. R. na decyzję Wojewody (...) z dnia 13 maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.