III SA/Gd 409/23, Obowiązek umieszczenia ogłoszenia o konkursie w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3690708

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.