III SA/Gd 202/22, Zakres kontroli sądowoadministracyjnej decyzji w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego. Okoliczności niemające wpływu na rozstrzygnięcie dotyczące przyznania stypendium doktoranckiego (brak przesłanek zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiocie kontroli decyzji w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego) - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3520948

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.