III SA/Gd 139/19, Ocena prawidłowości decyzji w przedmiocie opłaty z tytułu czynności kontrolnych. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

III SA/Gd 139/19, Ocena prawidłowości decyzji w przedmiocie opłaty z tytułu czynności kontrolnych. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2654283

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.