III SA/Gd 113/23, Okres studiów doktoranckich. Brak możliwości przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich w sytuacji ukończenia i złożenia rozprawy doktorskiej. Odrębność przewodu doktorskiego i studiów doktoranckich - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3582061

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.