III PSKP 44/22, Sankcje za naruszenie przez pracodawcę przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem. Niemożliwość lub niecelowość wydania orzeczenia o przywróceniu pracownika do pracy - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3521501

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.