III PK 9/16, Termin wniesienia do sądu pracy żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania. „Żądanie” w rozumieniu art. 264 § 2 k.p. Badania kontrolne po ponad 30-dniowej chorobie, jeżeli pracownik bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia chce skorzystać z urlopu „na żądanie”. Dualistyczny charakter przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNP 2018/1/4

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.