Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619208

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
III PK 47/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Frańczak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. przeciwko P. P. o odszkodowanie,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 29

stycznia 2019 r.,

na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt VIII Pa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.