III OSK 7094/21, Określenie w regulaminie regulacji dotyczącej szczegółowych warunków wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Możliwość określenia w regulaminie specjalnych nagród dla nauczycieli - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3568813

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.