III OSK 6549/21, Prawo do ustalania zasad i kryteriów warunków przyjęcia na studia jako wyraz autonomii uczelni. Stosowanie k.p.a. w sprawach odmowy przyjęcia na studia. Uzasadnienie decyzji ostatecznej jako wyłączna podstawa oceny jej zgodności z prawem - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3513649

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.