III OSK 4214/21, Istota zasady praworządności w postępowaniu administracyjnym. Tryb złożenia wniosku o stypendium doktoranckie i dopuszczalność przedłożenia nowych dowodów po upływie terminu materialnego zastrzeżonego na złożenie wniosku - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3256734

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.