III KK 155/23, Wykroczenie prowadzenia handlu w niedziele lub święta. Zakład prowadzący działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Wyjątki od zakazu handlu w niedziele lub święta - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNK 2024/2/12

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.