Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2692928

Wyrok
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
z dnia 26 listopada 2015 r.
III K 135/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Iwona Wróbel.

w obecności Prokuratora Macieja Rusińskiego.

Sentencja

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniach: 20 sierpnia 2015 r., 24 września 2015 r., 2 listopada 2015 r., 19 listopada 2015 r. sprawy:

1. K. A. s. J. i M. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że

I. W dniu 18 stycznia 2014 r. w K. przy ul. (...) na wysokości nr 26, działając wspólnie i w porozumieniu z drugą ustaloną osobą, poprzez zadawanie ciosów pięściami po głowie, kopanie po całym ciele i przytrzymywanie przedramieniem za szyję, dokonał pobicia I. K., w wyniku którego wymieniony doznał obrazeń ciała w postaci rany tłuczonej w okolicy łuku brwiowego, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała I. K. na okres do siedmiu dni tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k.

II. W dniu 18 stycznia 2014 r. w K. przy ul. (...) na wysokości nr 26, działając wspólnie i w porozumieniu z drugą ustaloną osobą, poprzez kopanie i zadawanie ciosów pięściami po głowie i całym ciele, dokonał pobicia J. T., w wyniku którego wymieniony doznał obrażeń ciała w postaci obrzęku, zasinienia i bolesności na bocznej powierzchni uda prawego oraz powierzchownego stłuczenia głowy, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała J. T. na okres do siedmiu dni, tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k.

III. W dniu 18 stycznia 2014 r. w K. przy ul. (...) na wysokości nr 26 poprzez odepchniecie ręką naruszył nietykalność cielesną D. K. tj. o czyn z art. 217 § 1 k.k.

IV. W dniu 18 stycznia 2014 r. w K. przy ul. (...) na wysokości nr 26 poprzez kopanie po całym ciele znęcał się fizycznie nad psem nieokreślonej rasy należącym do J. T. tj. o czyn z art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

2. M. A. s. G. i D. ur. (...) 3 marca 1994 r. w Z. oskarżonego o to, że

V. W dniu 18 stycznia 2014 r. w K. przy ul. (...) na wysokości nr 26, działając wspólnie i w porozumieniu z drugą ustaloną osobą, poprzez zadawanie ciosów pięściami po głowie, kopanie po całym ciele i przytrzymywanie przedramieniem za szyję, dokonał pobicia I. K., w wyniku którego wymieniony doznał obrażeń ciała w postaci rany tłuczonej w okolicy łuku brwiowego, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała I. K. na okres do siedmiu dni tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k.

VI. W dniu 18 stycznia 2014 r. w K. przy ul. (...) na wysokości nr 26, działając wspólnie i w porozumieniu z drugą ustaloną osobą, poprzez kopanie i zadawanie ciosów pięściami po głowie i całym ciele, dokonał pobicia J. T., w wyniku którego wymieniony doznał obrażeń ciała w postaci obrzęku, zasinienia i bolesności na bocznej powierzchni uda prawego oraz powierzchownego stłuczenia głowy, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała J. T. na okres do siedmiu dni, tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k.

1. uznaje oskarżonego K. A. za winnego tego, że w dniu 18 stycznia 2014 r. w K. przy ul. (...) na wysokości nr 26, działając wspólnie i w porozumieniu z M. A., poprzez zadawanie ciosów pięściami po głowie, po całym ciele i przytrzymywanie przedramieniem za szyję, dokonał pobicia I. K., w wyniku którego wymieniony doznał obrażeń ciała w postaci rany tłuczonej w okolicy łuku brwiowego, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała I. K. na okres do siedmiu dni, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. i za to na mocy art. 158 § 1 k.k. skazuje go na karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności,

2. uznaje oskarżonego K. A. za winnego zarzucanego mu, a opisanego w pkt II czynu z tym, że przyjmuje, iż działał wspólnie i w porozumieniu z M. A. wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. i za to na mocy art. 158 § 1 k.k. skazuje go na karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności,

3. uznaje oskarżonego K. A. za winnego zarzucanego mu, a opisanego w pkt III czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 217 § 1 k.k. i za to na mocy art. 217 § 1 k.k. skazuje go na karę 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności,

4. uznaje oskarżonego K. A. za winnego zarzucanego mu, a opisanego w pkt IV czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013. 856 z późn.zm) i za to na mocy art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013. 856 z późn.zm) skazuje go na karę 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności,

5. na mocy art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. A. karę łączną 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

6. na mocy art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu K. A. na poczet orzeczonej kary łącznej okres tymczasowego aresztowania od dnia 27 marca 2015 r. do dnia 26 listopada 2015 r.,

7. na mocy art. 93a § 1 pkt 3 k.k. i art. 93c pkt 4 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. A. środek zabezpieczający w postaci terapii uzależnień,

8. uznaje oskarżonego M. A. za winnego tego, że w dniu 18 stycznia 2014 r. w K. przy ul. (...) na wysokości nr 26, działając wspólnie i w porozumieniu z K. A., poprzez zadawanie ciosów pięściami po głowie, po całym ciele i przytrzymywanie przedramieniem za szyję, dokonał pobicia I. K., w wyniku którego wymieniony doznał obrażeń ciała w postaci rany tłuczonej w okolicy łuku brwiowego, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała I. K. na okres do siedmiu dni, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. i za to na mocy art. 158 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. skazuje go na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

9. uznaje oskarżonego M. A. za winnego zarzucanego mu, a opisanego w pkt II czynu z tym, że przyjmuje, iż działał wspólnie i w porozumieniu z K. A. wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. i za to na mocy art. 158 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. skazuje go na karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności,

10. na mocy art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. orzeka wobec oskarżonego M. A. karę łączną 1 (jeden) rok pozbawienia wolności,

11. na mocy art. 69 § 1i2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. A. kary pozbawienia wolności na okres próby w rozmiarze 4 (cztery) lat,

12. na mocy art. 73 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. oddaje oskarżonego M. A. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego,

13. na mocy art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego K. A. od ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa,

14. na mocy art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych z 23 czerwca 1973 (Dz. U. nr 49 poz,223 z 1983 r. z późn. zm.) zasądza od oskarżonego M. A. rzecz Skarbu Państwa wydatki w wysokości 426,82 (czterysta dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) i opłatę w wysokości 180,00 (sto osiemdziesiąt) złotych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.