III CZP 79/16, Podleganie opłacie stosunkowej określonej w art. 13 ust. 1a ustawy z 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pozwu wniesionego przed dniem 15 kwietnia 2016 r. przez nabywcę wierzytelności wynikającej z czynności bankowej. - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2017/7-8/80

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.